Tidigare vinnare:

Klubbmästerskap:

1969-1970        Nils Nygren - Sören Fridström
1972-1973        Stina Olsson - Sven Karlström
1978-1979        Sörens Fridström - Sven-Rune "Sudden" Karlsson
1979-1980        Sven-Rune "Sudden" Karlsson
1980-1981        PaulStylander - (Sven-Rune "Sudden" Karlsson)
1981-1982        Paul Stylander - (Rune Lundell)
1986-1987        Bengt Vogel
1987-1988        Ove Björn
1988-1989        Bo Carlsson  - Lars Arvidsson
1990-1991        Agne Karlsson - (Ove Björn)
1991-1992        Ove Björn
1992-1993        Dag Såge
1993-1994        Bengt Vogel
1996-1997        Jan-Erik Bergqvist - Bengt Vogel
1997-1998        Jan-Erik Bergqvist - Bengt Vogel
2000-2001        Jan-Erik Bergqvist - Bengt Vogel
2001-2002        Jan-Erik Bergqvist - Bengt Vogel
2002-2003        Conny Johansson - Göte Eriksson
2003-2004        Anita Larsson - Karl-Gösta Larsson
2004-2005        Per Hörström - Birgitta Qvist
2005-2006        Sune Johansson - Reine Malmqvist
2006-2007        Anita Larsson - Karl-Gösta Larsson
2007-2008        Per Hörström - Birgitta Qvist
2009-2010        Per Hörström - Birgitta Qvist
2010-2011        Lars-Magnus Gustafsson - Sune Johansson
2011-2012        Lars-Magnus Gustafsson - Sune Johansson
2012-2013        Sune Johansson - (Lars-Magnus Gustafsson
2013-2014        Lars-Magnus Gustafsson
2014-2015        Anita Larsson - Karl-Gösta Larsson
2015-2016        Sune Johansson - (Lars-Magnus Gustafsson)
2016-2017        Lars-Magnus Gustafsson - (Sune Johansson)
2017-2018        Lars-Magnus Gustafsson - (Bengt Vogel)
2018-2019        Lars-Magnus Gustafsson- (Bengt Vogel)
2019-2020        

Onsdagsbridgen:

2012-2013        Maud Johansson - Leif Johansson
2013-2014        Gerd Hemer - Johan Hemer
2014-2015        Tord Eriksson - (Lilian Eklöf)
2015-2016        Gerd Hemer - Johan Hemer
2016-2017        Maud Johansson - Leif Johansson
2017-2018        Johan Hemer - Gerd Hemer
2018-2019        Johan Hemer - Gerd Hemer
2019-2020

Sommarbridgen:

2010                Anita Larsson - Karl-Gösta Larsson
2011                Tord Eriksson - Britt Eriksson
2012                Lars-Magnus Gustafsson
2013                Per Hörström - Birgitta Qvist
2014                Per Hörström - Birgitta Qvist
2015                Anita Larsson - Karl-Gösta Larsson
2016                Lars-Magnus Gustafsson - Sune Johansson
2017                Lars-Magnus Gustafsson - Bengt Vogel
2018                Lars-Magnus Gustafsson - Bengt Vogel
2019                Lars-Magnus Gustafsson - Peter Holmer

Stavsjöträffen:

20:1                Stavsjö Gul

Äggtävling:

2001                Bengt Vogel
2005                Lars-Magnus Gustafsson - Håkan Lind
2006                Anita Larsson - Karl-Gösta larsson
2011                Lars-Magnus Gustafsson - Sune Johansson
2012                Lars-Magnus Gustafsson - Sune Johansson
2013                Gunhild Wärn
2014                Lars-Magnus Gustafsson - Sune Johansson
2015                Birgitta Tollén
2016                Jan Rydberg - Peter Holmer
2017                Per Hörström - Birgita Qvist
2018                Lars - Magnus Gustafsson - Sune Johansson
2019                Björn Mattson

Jultävling:
Även kallad "Skinktävling"

1961                Sven-Rune "Sudden" Karlsson - Nils Olsson
1962                Sven-Rune "Sudden" Karlsson - Nils Olsson
2000                Per Hörström - Birgitta Qvist
2006                Per Hörström - Birgitta Qvist
2014                Gerd Hemer - johan Hemer
2015                Anita Larsson - Karl-Gösta Larsson
2016                Maud Johansson - Leif Johansson
2017                Lars-Magnus Gustafsson - Bengt Vogel
2018                Håkan Lind - Birgitta Qvist
2019                Janne Nilsson - Lilian Eklöf

Höstfest:
2005            Maud Johansson - Leif Johansson
2010            Per Hörström - Birgitta Qvist
2011            Göte Eriksson - Leif Isebäck
2012            Maud Johansson - Leif Johansson
2013            Anita Larsson - Karl-Gösta Larsson
2014            Lars-Magnus Gustafsson - Jan Rydberg
2015            Lennart Lagander - Jan Nilsson
2016            Per Hörström - Birgitta Qvist
2017            Lars-Magnus Gustafsson - Bengt Vogel
2018            Lars-Magnus Gustafsson - Sune Johansson      
2019            Lars-Magnus Gustafsson - Peter Holmer

Långfredagsbridge:

2005            Lars-Magnus Gustafsson - Leif Johansson
2006            Lars-Magnus Gustafsson - Jan Rydberg
2010            Conny Johansson - Göte Eriksson
2011            Bosse Lindberg - Märta Lindberg
2012            Lars-Magnus Gustafsson - Sune Johansson
2013            Anita Larsson - Karl-Gösta larsson
2014            Anita Larsson - Karl-Gösta Larsson
2015            Lars-Magnus Gustafsson - Tord Eriksson - Birgitta Qvist - Per Hörström
2016            Lars-Magnus Gustafsson - Sune Johansson
2017            Lars-Magnus Gustafsson - Sune Johansson
2018            Lars-Magnus Gustafsson - Bengt Vogel
2019            Sara Haglind - Ingegärd Andersson

Multiklubbmatch:

2019                 Norrköpingsbridgen

Klubbmatch Kolmården-Stigtomta:

2001                Stigtomta BK
2002                Kolmårdens BK
2003                Kolmårdens BK
2004                Stigtomta BK
2005                Stigtomta BK
2006                Kolmårdens BK
2007                Kolmårdens BK
2008                Kolmårdens BK
2009                Stigtomta BK
2010                Stigtomta BK
2011                Kolmårdens BK
2012                Kolmårdens BK
2013                Kolmårdens BK
2014                
Stigtomta BK
2015                Kolmårdens BK
2016                Stigtomta BK
2017                Stigtomta BK
(med en poäng)
2018                Stigtomta BK
2019                Stigtomta BK

Fet stil: Bekräftafe uppgifter

Klubbmatch Kolmården-Svärtinge

1986                 Svärtinge
1987                 Kolmårdens BK

Klubbmatch, Krokeks BK-BK Pampus

1962                Krokeks BK

Ålandsresan:

2011            Susanne Hammar - Anders Gustafsson
2012            Renée Sundström - Dan Sundström
2013            Britt-Marie Dhurfeldt - Lars Eriksson
2014            Susanne Hammar - Benny Gustafsson
2015            Ingegerd Ramberg - Per Gudmundsen
2016            Tora Philip - Bo Philip
2017            Tony Gustafsson - Inge Carlsson
2018            Lars-Magnus Gustafsson - Bengt Vogel
2019            Bo Ytterström - Solweig Pettersson

Jubileumssilver:

2018                Andreas Abragi - Martin Lövgren

Gayalenträffen:

1968:1             Björk - Björklund
1968:2             S. Philipsson - R. Methander
1970                Bergenheim - G. Lager
1971                G. Nylander - J. Nilsson
1972                L.Gustafsson - H. Berg
1973                H. Berg - B. Lindh
1974                Britt Blom - Gunborg Silborn
1975                Britt Blom - Gunborg Silborn
1976                H. Franzén - B. Nygren
1978                S. Philipsson - G. Barthel
1979                L. löwendahl - H. Bjälemark

Kolmårdsträffen
Spelades som klubbmatch mellan Krokeks BK, Loddby och Åby

1964                Åby

Distriktsmästare:

 Mixed par:

2014                Gerd Hemer - Johan Hemer

Vinterfest

2010            Per Hörström - Birgitta Qvist
2011            Anita Larsson - Karl-Gösta Larsson
2013            Anita Lasson - Karl-Gösta Larsson

Klubbmästerskap Individuellt

2002                Ove Björn
2003                Håkan Holmberg
2019                Anita Larsson

 

Kolmårdssilver

2006               Maria Klingspor - Britt Nordensson