Ibland har det hetat Skinktävling, ibland Jultävling

 

Av det som är uppdaterat så saknas just nu ett resultat 2016.
Den tävlingen är således inkomplett.