Två domslut var inte riktigt korrekta vid måndagens spel. Båda handlade om revoke.
Vid ena tillfället gjorde spelföraren revoke. Den etablerades. Det vill säga att det påtalades inte förrän efter att nästa stick påbörjats. Sticket vanns av den felandes partner. Två stick fördes då över till motståndarna eftersom att den felande sidan vann flera stick senare. Detta var fel. Det är endast om den felande vinner sticket som ytterligare ett stick överförs. Detta har nu korrigerats till att endast ett stick förs över till den icke felande sidan.

 

Vid den andra brickan hade revoken, då av försvaret inte etablerats. Detta uppdagades då den felandes partner vann sticket innan han hann spela ut i nästa stick. Det kort som visades felaktigt var en hacka. TL dömde då detta till litet strafkort. Spelförren gick sedan två bet. Det var fel att dömma litet straffkort. Det skulle ha varit stort straffkort. Litet strffkort döms endast om man råkar visa ett kort genom att tappa det, råka ta två kort eller liknande, inte genom att göra en oetablerad revoke. Resutlatet har justerats till en bet.

Utdrag ur förbundets dokument, "Våra vanligaste domslut":
Ett stick överföres
a) om den felande spelaren vann revokesticket,
b) om den felandes partner vann revokesticket,
c) om den felande sidan vann ej revokesticket, men minst ett stick efter revoken.

Ännu ett stick överföres om den felande spelaren vann revokesticket och den felande sidan vann minst ett stick efter revoken

 

B. Stort eller litet straffkort?

Ett enda kort under tia, som visats oavsiktligt (t.ex. genom att man spelat två kort i ett stick eller tappar ett kort oavsiktligt) blir ett litet straffkort.