Ordförande

Kontakt

Ordförande Peter Holmer [2164]
Kassör Gunhild Wärn [40504]
Sekreterare Gerd Hemer [17104]
Tävlingsansvarig Lars-Magnus Gustafsson [1489]
Styrelseledamot Ingvar Sjögerud [56529]
Styrelsesuppleant Britt-Marie Carlsson [28096]
Styrelsesuppleant Yvonne Pettersson [29492]

Peter Holmer Ordförande 073-250 39 30 
>>e-post
Gerd Hemer Sekreterare 072 502 34 61 
>>e-post
Lars-Magnus Gustafsson Webmaster 070 609 70 15 
>>e-post
Gunhild Wärn Kassör 073-9670315 >>e-post
Ingvar Sjögerud Ledamot >>e-post
Britt-Marie Carlsson Suppleant >>e-post
Yvonne Pettersson Suppleant >>e-post

| Lars-Magnus Gustafsson | Tävlingsansvarig 
|070-609 70 15
(även SMS)
>>e-post